Платоновы и Архимедовы тела

Тетраэдр Октаэдр Куб Икосаэдр Додекаэдр Усечённый тетраэдр Усечённый октаэдр Усечённый куб Усечённый икосаэдр Усечённый додекаэдр Кубооктаэдр Икосододекаэдр Ромбокубооктаэдр Ромбоикосододекаэдр Ромбоусечённый кубооктаэдр Ромбоусечённый икосододекаэдр Курносый куб Курносый додекаэдр


Hosted by uCoz